Abone Olun

E-posta adresinizi kaydedin, yeniliklerden haberdar olun!


Teknik Komite Üye Girişi
Teknik komite üyeleri için Giriş.
Dünya Bankası İş Ortamı Raporu 2018
31 Ekim 2017 tarihinde yayımlanan Dünya Bankası İş Ortamı Raporuna göre Türkiye 190 ülke arasında 60. sırada yer almaktadır. Rapora erişmek için tıklayınız. 
Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
18 Ağustos 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile tarafların anlaşması ile bir bölümü 10 günden aşağı olmamak üzere "en çok üçe bölünebilen" yıllık ücretli izinlerin bölümler h
Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi
Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 1 Temmuz 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlandı. 
Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanması Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik
"Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", 12 Ocak 2017'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Sınai Mülkiyet Hakları Kanun Tasarısı
Sınai Mülkiyet Hakları Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Kaynak: AA
Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu
KOBİ'lerin finansmana erişiminin artırılmasına yönelik olarak 6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu, 28 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. 
Ar-Ge ve Tasarım Harcamalarına Vergi Desteği
Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.Detaylı bilgi için: Dünya Gazetesi
Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı
Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda görüşülerek 28 Temmuz 2016 tarihinde kabul edilmiştir. 
Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Kanun Değişikliği
15 Temmuz 2016 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 9 Ağustos 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 7 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.
2016 yılı II. YOİKK Toplantısı Yapıldı
Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu toplantısı (YOİKK), Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan başkanlığında 16 Nisan 2016 tarihinde Ilgaz'da yapıldı. Toplantıda TOBB, TÜSİAD, MÜSİAD, TİM, YASED ve DEİK tarafından oluşturulan eylem önerileri ele alındı. 
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik, 17 Mart 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.
YOİKK-Bakanlar Kurulu Prensip Kararı
16.01.2012 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararı ile YOİKK'in yapısı değişmiştir. Söz konusu Prensip Kararına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Türkiye Tecrübe Paylaşım Programı: Yatırım Ortamı Reformları

Yatırım ortamının iyileştirilmesi çalışmaları, her ülkenin kendi koşullarına uygun yapıların tasarlanmasıyla başlayan ve reform programlarının uygulanması aşamasında etkili tedbirlerin hayata geçirilebilmesine yönelik kararlılık gerektiren uzun soluklu bir süreçtir. Ülkelerin uygulayacakları çalışmalarda doğru adımların doğru zamanda atılması, uygun yapıların tasarlanması ve gerekli kapasitenin oluşturulmasında mevcut tecrübelerden faydalanılması, sürecin etkin işlemesine katkıda bulunacaktır.

Bu kapsamda Türkiye, yatırım ortamının iyileştirilmesi alanında yaklaşık 10 yıl içerisinde elde ettiği kurumsal bilgi birikimini talep eden ülkelerle paylaşmak amacıyla 2008 yılında, “Tecrübe Paylaşım Programı”nı başlatmıştır. Tecrübe Paylaşım Programı’nda, yatırım ortamının iyileştirilmesi alanında Türkiye’de bugüne kadar yürütülen çalışmalar neticesinde elde edilen bilgi birikimi ve deneyimin, alanında uzman kişilerce, talep eden ülkeler ile paylaşılması hedeflenmektedir.

Kapsamlı bir içeriğe sahip olan Tecrübe Paylaşım Programı, her ülkenin kendi talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilmektedir. Programda yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik Türkiye tecrübesinin, dünyadaki güncel gelişmeler ile birlikte talep eden ülkelerle paylaşılması yoluyla kapasite ve farkındalık oluşturulması hedeflenirken; yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik etkili ve verimli kurumsal yapıların oluşturulması ve bu yapıların işleyişinin sürekli geliştirilmesine yönelik olarak da işbirliği imkanı sunulmaktadır.

Tecrübe Paylaşım Programı 3 temel bileşende tasarlanmıştır. Her temel bileşende programdan faydalanacak ülkelerin talepleri doğrultusunda farklı kapsamlarda uygulamalara yer verilmiştir.

Programın birinci bileşeninde;

Yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik global trendlerin ve Türkiye’nin bu alanda elde ettiği tecrübenin talep eden ülkeler ile paylaşılmasıyla, söz konusu ülkelerde yatırım ortamının iyileştirilmesi çalışmalarına yönelik genel bir farkındalık oluşturulması hedeflenmektedir. Birinci bileşen kapsamında;

 • Yatırım ortamının iyileştirilmesi çalışmalarının ekonomideki ve uluslararası doğrudan yatırım akımlarındaki rolü,
 • Yatırım ortamının iyileştirilmesi çalışmalarında lider konumundaki ülkelerin başarı kriterleri ve bu alandaki güncel trendler,
 • Yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik reform programlarının uygulanması için gerekli yapısal oluşumlar ve teknik kapasite,
 • Türkiye’nin yatırım ortamının iyileştirilmesi alanındaki tecrübesi ve Türkiye’ye başarı getiren temel unsurlar

gibi alanlarda ayrıntılı bilgi sağlanmaktadır.

Programın ikinci bileşeni kapsamında;

Yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik çalışmalara yeni başlayan veya bu alandaki mevcut yapılarını geliştirmek isteyen ülkelerde, gerekli reform programlarının tasarlanması aşamasında yol gösterilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda talep eden ülkedeki mevcut yapının incelenmesinin ardından, yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarda rol alması gereken kurum ve kuruluşlar tespit edilerek, ülkenin kendi şartlarına en uygun yapının oluşturulmasına katkı sağlanmaktadır.

Programın üçüncü bileşeninde ise;

Kamuoyunda yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik farkındalığın oluşturulması ve gerekli kapasitenin geliştirilmesinin ardından, ilgili ülkelerin öncelikli çalışma alanlarının tespit edilmesine yönelik incelemeler gerçekleştirilmekte, belirlenen her öncelikli alanda politika tedbirleri-incelenen ülke yetkilileri ile birlikte-belirlenmekte ve izleme değerlendirme mekanizmalarının oluşturulmasına katkı sağlanmaktadır.

Programın içeriği her ülkenin kendi talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda belirlenebilmektedir. Bu kapsamda tek bir bileşende ülkelerin kendi seçtikleri başlıklarda bir program hazırlanabileceği gibi tüm bileşenleri içeren kapsamlı bir program hazırlanması da mümkündür. Ülkelerin program içeriğinin belirlenmesi aşamasında uzmanlarımız ile irtibata geçmeleri, programın etkinliği açısından önem taşımaktadır.

Tecrübeler

 • 19-20 Ekim 2015, Kolombiya Tecrübe Paylaşım Programı, Ankara
 • 5-9 Ekim 2015, İslam Kalkınma Bankası Üyesi Ülke Uzmanlarına Yönelik Kapasite Oluşturulması Programı, İstanbul-Konya
 • 22-23 Mayıs 2014, Tunus Tecrübe Paylaşım Programı, Tunus
 • 23-27 Eylül 2013, İslam Kalkınma Bankası Üyesi Ülke Uzmanlarına Yönelik Kapasite Oluşturulması Programı, Ankara- Çanakkale-Balıkesir
 • 30 Mayıs 2013, Kamerun Tecrübe Paylaşım Programı, Ankara
 • 15 Nisan 2013, Mısır Tecrübe Paylaşım Programı, Ankara
 • 17-20 Aralık 2012, İslam Kalkınma Bankası Üyesi Ülke Uzmanlarına Yönelik Kapasite Oluşturulması Programı, Ankara
 • 2-4 Ekim 2012, Tunus Tecrübe Paylaşım Programı, Ankara
 • 24-25 Eylül 2012, Filistin Tecrübe Paylaşım Programı, Filistin
 • 10-14 Ekim 2011, İslam Kalkınma Bankası Üyesi Ülkelere Yönelik Uzman Eğitim Programı, Ankara
 • 25-26 Mayıs 2011, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkelere Yönelik Tecrübe Paylaşım Programı, Ankara
 • 2-6 Mayıs 2011, Türkiye-KKTC Tecrübe Paylaşım Programı, Reform Programlarının Tasarlanması, Lefkoşa-KKTC
 • 27-28 Ocak 2011, Türkiye-KKTC Tecrübe Paylaşım Programı, Kapasite ve Farkındalık Oluşturulması, Girne- KKTC
 • 25-27 Mayıs 2010, Yemen Yatırım Koşullarına İlişkin Değerlendirme Çalışması-Yemen’in Dostları Grubu, Sana- Yemen
 • 6-7 Kasım 2008, Türkiye-Kırgızistan Tecrübe Paylaşım Programı, Ankara
 • 5 Kasım 2008, Türkiye-Irak Tecrübe Paylaşım Programı, Ankara

Büyütmek için tıklayınız.

 

Toplam 4861 defa okunmustur.
Ekleme Tarihi: 20.10.2015